Kadınca Sohbet 2021 Bebek İsimleri – Kuran’da Geçen Erkek & Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

1 hafta önce Che tarafından eklendi. 0 yorum yapıldı.

ABONE OL

Bebeklerine hem mana yüklü hem de kıymetli bir isim vermek isteyen ebeveynler, ismin bebeklerini simgelemesine önem vermektedir. Koyulacak olan isim, telaffuz ederken kulağa da hitap etmelidir.

Dini değerlere uygun düşmesi için bebeklerine Kuran’da geçen isim vermek isteyen anne ve babalar, en güzel ve anlamlı ismi bulmaya çalışmaktadır. Bebeğin cinsiyetinin belli olmasıyla birlikte isim bulma telaşı başlamaktadır.

Erkek ve kız bebeklere Kuran’da geçen bir isim vermek, adeta gelenek halini almıştır. İsim konulmadan önce bebeğin ömür boyu o ismi taşıyacağı göz önünde tutulmalıdır.

Hem söylenişi hem de anlamı güzel isim vermek, anne ve babaların ilk tercihidir. Kız bebekleri için Kuran’da geçen ve popüler olan birçok isim vardır.

Erkek bebekleri için ilginç ve güzel anlamlı isimleri tercih eden ebeveynler, verilen ismin karakteri etkilediğine inanmaktadır. Kuran’da geçmesine rağmen anlamı iyi olmayan isimler tercih edilmemektedir.

Kız isimleri

AzraMedine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.AselMuhammed Suresi’nde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.AhsenKuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.AdenHud Suresi ve Necm Suresi’nde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.AsiyeHz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.AlimeBakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.AzerHem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.AnifeKuran’da Muhammed suresi’nde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.

BeyzaGünahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.BenanHem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet sureleri’nde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.BükreHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.BennaSad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.BerkaHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.

Cennetİyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da farklı 62 ayette geçmektedir.

Ecrin: Ecrin, Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.Ebrar: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.Esra: İsra Suresi’nde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.Elif: Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.Eda: Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.Esma: Kuran’da Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.Emine: Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur’an’da Bakara, Araf ve Nahl sureleri’nde geçmektedir.Ecre: Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.Emel: Hicr ve Kehf suresi’nde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.Evsa: Meryem suresi’nde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.Evla: Daha iyi olmak anlamında olan Evla, Nisa ve Meryem Suresi’nde geçmektedir.Esved: Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresi’nde geçer ve kara anlamındadır.Efide: Kalp anlamına gelen Efide, Kur’an’da Ahkaf ve Secde sureleri’nde geçmektedir.

FirdevsCennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.FerihaBakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.

Hacer: Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.Havva: Yaratılan ilk kadın. Esmer kadın.Hüsna: Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.Huda: Bakara suresi’nin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.Huri: Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.Hasibe: Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.Halide: Nisa, Tevbe, Haşr sureleri’nde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.Hayat: Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir.Hazen: Arapça hüzün keder anlamına gelir.Hamiye: Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.Hamiyet: Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

İrem: Fecr Suresi’nde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.İkraOku anlamında olan İkra, Kur’an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.

KevserKuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.KaderHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.KademNahl suresi’nde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.KaryeKüçük yerleşim yeri anlamına gelen Karye, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.KübraÇok büyük anlamına gelmektedir.

LinaKur’an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.LeyalLeyal, Kur’an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe sureleri’nde yer almaktadır.LemaLema, parlak olan şey anlamındadır. Kur’an’da iki farklı surede yer almaktadır.

Merve: Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kur’an’da Bakara suresi’nde yer almaktadır. Meryem: Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur’an’da yer alan surenin ismidir.Melek: Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.Melike: Bakara suresi’nde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.Medine: Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir. Müberra: Nur suresi’nde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.Maide: Kur’an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.Mavera: Kur’an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir.Mukaddes: Kur’an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.Münteha: Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.Malike: Sahiplik anlamına gelmektedir.Meşkure: Kur’an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

NisaKadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur’an’da bir surenin ismidir.Nur/ NuranKur’an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.NeşeSevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur’an’da 3 farklı surede geçmektedir.NadiyeBir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur’an’da Alak Suresi’nde yer almaktadır.NühaTaha suresi’nde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir

ReyhanVakia suresi’nde geçen Reyhan, güzel koku anlamındadır.Radifeİnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur’an’da surenin içerisinde yer alır.

Serra: Kur’an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.Sara: Prenses anlamına gelen Sara, Kur’an’da bir surede yer almaktadır.Sema: Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır.Saliha: Kur’an’da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.Sıdıka: Meryem Suresi’nde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.Sera: Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur’an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.Serap: Nebe suresi’nde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.Sündüs: İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur’an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.Sacide: Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur’an’da Zümer suresi’nde yer almaktadır.Selime: Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur’an’da bir ayette geçmektedir.Sidre: Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur’an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.

ŞuraKuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.ŞühedaNisa suresi’nde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.

TuğbaCenette bulunan bir ağaç ismidir.Tuğyan3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.TayyibeKur’an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

UfukHem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresi’nde geçmektedir.

YüsraYüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur’an’da iki farklı ayette yer almaktadır.YezraŞura suresi’nde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Zeliha/ ZüleyhaPeri gibi güzel olmak anlamındadır. ZülfaKur’an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

Erkek isimleri

Erkek isimleri

Ali:Kur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.Ahmet:Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.Adem:İlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.Akif:İbadet etmek anlamına gelmektedir.Asım:Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.Araf:Kur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.Adil:Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.Abdi:Bakara suresi’nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.Adin:Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.Azer:Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad:İhlas suresi’nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.Azim:Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri’nde yer almaktadır.Alim:Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.Azmi:Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.Abid:Kaf ve Bakara sureleri’nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.Ahsa:Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.Ahlas:Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.Amir:Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.Afil:Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.Amil:Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Batın: Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.Berk: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerdendir.Beyda: Kurak bir yer anlamına gelmektedir.Benan: Enfal ve Kıyamet sureleri’nde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.Baki: Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.Bükre: Fetih suresi’nde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.Bahri / Bahra: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.Bedir / Bedri: Bedir Savaşı’nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.Bukra: Kalem Suresi’nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad sureleri’nde yer alır.

CelalAllahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.CemilYusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.Cihad/ CihatTevbe, Hacc, Furkan sureleri’nde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.CabbarKuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.CebrailBakara suresi’nde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.CelilRahman suresi’nde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.CahidKur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir. CudiHud suresi’nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

DuhaHem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.Davut /DavudKuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.DiyarHem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.Dehriİnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.DafiKur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

Ebrar:Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi’nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.Ensar:Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.Efnan:Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.Ezel:Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.Emin:Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.Ekrem:Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.Eyüp:Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.Etka:Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.Emrullah:Nisa, Tevbe, Nahl sureleri’nde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.Ecir:Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar:Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.Enfal:Kur’an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.Esved:Bakara suresi’nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.Ehad:Kur’an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.Ekber:Kur’an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.Ebu:Kur’an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.Ebed:Kur’an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.Evliya:Kur’an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.Enam:Kur’an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.Ekmel:Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.Evfa:Kur’an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

FurkanKur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.FettahAllah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.FuadNecm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

Halil:Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.Hakkı:Kur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.Huda:Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.Halid:Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.Hamdi:Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.Hayri:Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.Halis:Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.Hasbi:Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.Hanif:Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.Hatem:Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.Halef:Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.Hafız:Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr ve Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

İbrahim:Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.İsmail:Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.İlyas:Kur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.İhsan:Bağışlama anlamına gelmektedir.İdris:Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.İsa:Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.İmran:Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.İslam:Kur’an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.İshak:Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir:Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.Kazım:Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.Karin:Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.Kader:Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.Kamer:Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.Kadem:Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.Kadri:Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.Kabil:Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.Kavi:Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.Kaim:Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.Karun:Kur’an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir

Muhammed:Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.Mustafa:Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.Memati:İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.Metin:Kur’an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.Musa:Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.Malik:Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.Mikail:Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur’an’da Bakara suresinde geçmektedir.Melik:Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.Mürsel:Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.Muhsin:Kur’an’da farklı ayetlerde yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.Mavera:Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.Muhlis:Kur’an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz anlamındadır.Mazlum:İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.Mürselin:Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.Mücahid:Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

Nur/ Nuri:Kur’an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.Necati:Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.Nas:Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.Naci:Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.Nebi:Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.Naim:Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.Nehar:Kur’an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.Necmi:Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.Nadi:Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.Nuh:Kur’an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.Nasır:Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.Nasrullah:Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.Nezir:Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

Rıdvan:Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.Resul:Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.Ramazan:Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.Rafet:Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.Rauf:Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.Rafi:Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.Rasih:İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.Raci:Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamına gelmektedir.Raki:Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac:Kur’an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.Süleyman:Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.Selim:Kur’an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.Salih:Kur’an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.Safa:Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.Salim:Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.Saim:Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.Seva:Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.Sacid:Kur’an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.Seyyid:Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

ŞuraKur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.ŞühedaNisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.ŞakirNahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

TahaKur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.TarıkTarık, Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.TurabKaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.TalipHacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.TufanAraf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.TuğyanBirbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.TürabiKur’an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.TayyibKur’an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

UfukNecm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

VeliKur’an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

YusufKur’an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.YakupTakip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.YunusKur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.YasinKur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.YelitHucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.YahyaKur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.YenalBakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

ZahidYusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.ZahirHadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.ZahitYusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

sizlere www.balimsohbet.net farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

Google Aramaları

Benzer içerikler

Yapılan Yorumlar

Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.